Under luppen: Oxytocin

Under luppen: Oxytocin

Text & bild: Linda Moström

Hormonet oxytocin brukar beskrivas som adrenalinets motsats – det gör oss avslappnade och tillitsfulla. För 20 år sedan började det kallas för just kärlekshormon. Innan dess, sedan 1900-talet, nämndes det främst i samband med amning och förlossning.
Men på senare tid har alltså begreppet breddats och idag pratar man ofta om dess betydelse i parrelationer.
– Hormonet stimulerar sexlusten och sätter igång processer i kroppen. Närheten känns starkare, och gör att du i högre grad binder an till personen. Det är betydligt viktigare än man tidigare trott, och dyker upp mer och mer, säger Kerstin Uvenäs Moberg.

Oxytocin frisätts vid beröring och ökar bland annat den sexuella lusten och får oss att njuta. En regelbunden beröring håller nivån konstant. Dess effekter skiljer sig egentligen inte åt mellan kvinnor och män och ger en minskad sjuklighet. Hormonet är hälsofrämjande, skapar mindre oro, depression och stress.
– När det gäller kvinnor kan man generellt se att ett aktivt sexliv påverkar hur personen mår, men bara om det gäller en positiv relation.

Vid sex, amning och förlossning är halterna av oxytocin särskilt höga. I samband med orgasm finns en stegring av hormonet i blodet och en frisättning sker i hjärnan.
– Allra högsta halter finns vid samlag, när det är som intensivast. De kortvariga effekterna sitter kvar i några timmar, medan de långvariga håller i sig längre. Hormonet påverkar oss både fysiologiskt och psykiskt.

Har du ingen partner som får kärlekshormonet att frisättas? Misströsta ej. Även andra typer av relationer, t.ex den till en hund, är positiva för hälsan. Men frågan är om hormonet även kan uppstå vid exempelvis onani?
– Det kan det säkert, men känslan blir starkare när man har en kontakt med en människa som man tycker om eller är attraherad av. Annars är det svårt att få ut hormonet. Tycker du att någon är motbjudande fungerar det inte.

Strukturformel för må-bra-hormonet. Sir Henry Hallet Dale döpte hormonet till oxytocin efter det grekiska ordet för 'hastig förlossning', då han år 1906 fann att extrakt från hypofysen framkallade sammandragningar på katters livmoder.
Oxytocin är ett mättnadshormon, vilket delvis kan förklara varför vi äter allt mindre när vi är förälskade.
– I början av en relation läggs ofta kraften och intresset på relationen. Är man istället ensam och nere blir maten viktigare och vi har en tendens att tröstäta. Även när vi äter och blir mätta frisätts oxytocin i hjärnan.
Idag kan man på internet få tag på nässpray innehållandes oxytocin, men det är svårt att veta om det faktiskt finns något i det. I framtiden är det däremot inte omöjligt att det finns att köpa kärlek på flaska på ditt närmsta apotek, tror professorn.
– Ju mer studier som kommer, desto troligare är det.

 

Comments are closed