Dr. Kamasutra: Den spanska stolen

Dr Kama Sutra. Bild: Public domain

Många dokumenterade sexställningar handlar om att göra samlaget lättare för både givaren och mottagaren under den sexuella akten. Allt för att njutningen ska bli så stor som möjligt. Men så finns det de sexställningar som tvärtom är svåra, avancerade och potentiellt farliga och som kräver både övning och tålamod innan man förfinat positionen och till fullo kan njuta av dess fördelar.
Den spanska stolen är en sådan.


Den spanska stolen är en underkategori till Cowgirl-ställningen där mottagaren rider på givaren som ligger ner på rygg. Till skillnad från sin något vanligare släkting innebär den spanska stolen att givaren ligger på rygg med benen böjda upp över överkoppen. När benen är upptagna i rätt höjd antar givarens ben formen av en stol. Därefter placeras penis mellan låren riktad uppåt.

Mottagaren hukar sig i sittande position och med böjda knän placerar sig ovanpå ”stolen” och baksidan av givarens lår med ansiktet bort från givaren. Trots att mottagaren nu ska kunna vila en del av sin tyngd på givarens lår är ställningen väldigt påfrestande för mottagarens knän. Det är alltså med hjälp av mottagarens knästyrka som denne nu kontrollerar akten.

Illustration: Andreas Bryngelsson

 

Det är viktigt att vara väl uppvärmd inför den spanska stolen. Knäskador är vanliga vid stor ansträngning och kommer oftast av överbelastning av muskelfästen och/eller senor som inte är vana vid det tunga arbetet. Det bästa sättet för att förhindra att skador uppstår är därför förebyggande arbete. Muskelstyrkan i knäna bör byggas upp stegvis under lång tid. När styrkan sen finns där bör man stretcha lår och knä för en bättre rörlighet.
Hårda underlag kan ge upphov till ryggsmärtor för givaren varför ett mjukare underlag rekommenderas. Tack vare ställningens akrobatiska konstruktion bör man heller inte ha ätit för nära inpå ställningens användande.

På engelska kallas den spanska stolen för ”Reversed Amazon” och kan ge en ledtråd till ställningens unika egenskaper för mottagaren. Ställningen är inte den lättaste att ta sig an men erbjuder mottagaren en känsla av kontroll och makt som inte finns i de flesta andra vedertagna sexställningar. Amazonerna var kvinnliga krigare från bortre delar av Asien som bland annat figurerar i grekisk mytologi.

Den spanska stolen kan liksom alla andra sexställningar alterneras i oändlighet. Hur högt upp givaren ska ha benen till exempel är upp till eget tycke och smak. Men ett riktmärke kan vara att knäskålarna åtminstone bör vara i höjd med bröstkorgen på givaren. Man kan dock böja upp benen så högt att knäskålarna kommer i höjd med öronen för en mer exponerad ställning. Detta fordrar dock att givaren har tyngden högre upp på ryggen, närmare skulderbladen. Detta kan underlättas genom att lyfta ländryggen något med hjälp av givarens händer. Detta innebär dock att tyngden på bröstkorgen på givaren blir större vid mottagarens ”sittningar” varför viss försiktighet rekommenderas. Efter hand att mottagaren blivit mer bekväm med ställningen och balansen finns möjlighet att inom gränsen för dennes armlängd ge sin partner ytterligare stimulans.

Comments are closed